png2

Agenda

 
I.V.M. Corona  zijn alle optredens afgemeld door derde!  

nieuws-nieuws - nieuws - nieuws - nieuws -nieuws

14 nov 2020 ceciliafeest Me Dunk
 
Aan de leden van Joekskèpel Me Dunk,
 
Beste leden vanaf 1 juli mogen er (mits er verder niks veranderd ),weer 
meerdere (100 )personen bij elkaar komen.
Dit geld dan natuurlijk ook voor Cafe,Zaal Apollo.
 
Daarom hebben wij gemeend als bestuur van JK Me dunk om dan zsm  de 
 
uitgestelde jaarvergadering te houden en wel op
 
Dinsdag 7 Juli  2020.
 
Aanvang vergadering 20.00 uur
De dan geldende regels zullen in acht worden genomen.
 
Bijgesloten de agenda van deze vergadering.
Een aanvullend punt  op deze agenda maar niet onbelangrijk is:
Hoe gaan wij verder deze zomer en wanneer gaan wij weer repeteren.
 
Blijf gezond en allemaal  tot dan.
 
Namens het bestuur van JK Me Dunk
Hans Ottenheim